მეცხოველეობა-მეფრინველეობა - წარმოების ტექნოლოგია

წარმოდგენილი ნაშრომი „მეცხოველეობა-მეფრინველეობა - წარმოების ტექნოლოგია“ მომზადებულია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ, ფონდ "კონსტანტას" ფინანსური მხარდაჭერით. ის წარმოადგენს ქართველ მეცნიერთა კოლექტიურ ნაშრომს და განკუთვნილია დამწყები და გამოცდილი პრაქტიკოსი ფერმერებისთვის.

წაკითხვა