კლიენტებთან ურთიერთობების მართვა.

მცირე ფერმერთა და კოოპერატივების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

ქალთა გაძლიერება 2016