გამოცემები

 ფონდი "კონსტანტას" და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თანამშრომლობით 2017 წელს გამოიცა წიგნი „გზა ფერმერობისკენ“ . წიგნში აღწერილია საქართველოში გავრცელებული და პერსპექტიული სამოცზე მეტი სასოფლო სამეურნეო კულტურის წარმოების ტექნოლოგია, ასევე, მათი წარმოებისათვის აუცილებელი ფაქტორების – კლიმატის, ნიადაგის ტიპების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოცულობისა და სხვა პირობების მიმოხილვა ქვეყნის რეგიონების მიხედვით.
წაკითხვა
 წარმოდგენილი ნაშრომი „მეცხოველეობა-მეფრინველეობა - წარმოების ტექნოლოგია“ მომზადებულია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ, ფონდ "კონსტანტას" ფინანსური მხარდაჭერით. ის წარმოადგენს ქართველ მეცნიერთა კოლექტიურ ნაშრომს და განკუთვნილია დამწყები და გამოცდილი პრაქტიკოსი ფერმერებისთვის.
წაკითხვა