კლიენტებთან ურთიერთობების მართვა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი